Счетоводство и подаване на корпоративна данъчна декларация – Limited Company Accountancy and Corporation Tax return

Home / Услуги, предлагани от HELP4BG / Счетоводни услуги  за фирми – ООД и АД (Limited Company) / Счетоводство и подаване на корпоративна данъчна декларация – Limited Company Accountancy and Corporation Tax return

Нашата компания HELP4BG  и нейните специалисти в областта на счетоводството, могат да поемат вашето счетоводство, като текущо отчитат приходите и разходите на Дружеството с ограничена отговорност или Акционерното ви дружество.

Прочетете още: Други счетоводни и финансови услуги и информация.

 

 

 

Какво включва услугата?

Годишно приключване

Всяко дружество с ограничена отговорност в Обединеното кралство е длъжно да подаде Годишен отчет в Адресния регистър на фирмите (Companies House Services). Подаването на годишен отчет е наше задължение и вие може да разчитате на HELP4BG в това отношение.

Корпоративен данък

Ние подготвяме за вас данъчната или данъчните  декларации  на АД или ООД и изчисляваме дължимия данък към Агенцията по приходи и митници (HMRC).  Подаваме отчетите в електронен формат, разпознаваем в  Агенция според новите изисквания.

Годишна данъчна декларация

Всяко дружество с ограничена отговорност е длъжно да подаде годишна  данъчна декларация в регистъра. Този формуляр потвърждава данните за седалище, ръководен състав и акционерите на дружеството. Ние съдействаме за подаването на годишна данъчна декларация.

Какво очакваме от вас?
  • да поръчате тази услуга от нашия лицензиран счетоводител на тел: 077 51 001 202 – M Митрева или да пишете на info@help4bg.co.uk  или на FB Messenger
  • да предоставяте верни данни и информация чрез необходимите документи
Каква е цената на счетоводното обслужване?

Таксата започва от 500 паунда годишно. Може да се плаща на части.


При сложни и специфични случаи може да поръчате платена консултация с нашия експерт.

Възползвайте се от нашите предимства

X