Регистрация по схемата PAYE – Registration for PAYE

 

 

 

 

В най-честия случай трябва да се регистрирате като работодател в Агенцията по приходи и митници (HMRC), когато започнете да наемате персонал или използвате подизпълнители за извършване на строителни дейности.

PAYE е система на Агенцията (HMRC) за събиране на данък върху доходите и за осигуряване от трудова заетост.

Като работодател обикновено трябва да управлявате PAYE  като част от вашата работна заплата. Трябва да се регистрирате, дори ако единственият работник сте самият вие, например като единствен директор на дружество с ограничена отговорност (limited company).

Какво съдържа услугата?
  • регистрираме компанията по схемата PAYE
  • комуникираме с вас и с Агенцията по приходи и митници за предаване на данни и документи
Какво да направите, за да използвате услугата?

За начало моля попълнете следната БЛАНКА:

За въпроси се обаждайте на тел. 077 51 001 202 – Mария Митрева  или пишете на info@help4bg.co.uk или на FB Messenger

Може да поръчате и платена консултация с наш експерт.


Полезни статии за данъци, счетоводство и осигуряване.

Нашите предимства са на ваше разположение.

X