Месечно изготвяне на заплати на персонал – Monthly Payroll

Home / Услуги, предлагани от HELP4BG / Счетоводни услуги  за фирми – ООД и АД (Limited Company) / Месечно изготвяне на заплати на персонал – Monthly Payroll

Като собственик на ООД и АД с дейност във Великобритания, от вас се изисква да водите ведомости за заплати, като изчислявате, приспадате и плащате данъка върху общия доход и националните социални осигуровки, дължими към Агенция по приходи и митници (HMRC), обикновено на месечна база.

Какво включва услугата?

1.Начисляване и деклариране на данъка върху общия доход

Всяка година има праг за освободена от данъци сума, която физическите лица имат право да получат, преди да плащат данък върху дохода. Съществуват няколко вида данъчни ставки в зависимост от дохода.

2. Изчисляване на социалните осигуровки

Всяка година има минимален праг на доходите, върху който не се плаща национална социална осигуровка (National Insurance Contributions- NIC).

От работодателя също се изисква  да плаща социални осигуровки над необлагаемия минимум. Съществува единен процент за вноските на работодателите, като няма намалена ставка за хората с високи доходи (за разлика от ставките на служителите).

3. Ако си плащате заплата, от вас се изисква да изпълнявате това чрез схемата Плащане според доходите /PAYE/.

4. Ако фирмата предоставя на своите служители или на собствениците надбавки, различни от заплата, трябва да се подават различни видове специализирани декларации в Агенция по приходи и митници  (HMRC) за всяка данъчна година.

5. В края на годината се изготвят над 10 вида формуляри за всеки работник.

Какво да направите за да ползвате услугата?

Подайте заявка като попълните за начало следната БЛАНКА:

При необходимост се свържете с М.Митрева  на 077 51 001 202 или пишете на FB Mesenger

Очакваме да ни съдействате с коректни данни и документи.

Може да поръчате и платена консултация с нея при сложни и особени казуси.

Колко ще ви струва?

Цената зависи от големината на фирмата, вида и структурата на възнагражденията. Договарят се размера и начините на плащане на таксата.


Прочетете още: Как да проверим дали сме избрали най-подходящия за нас счетоводител?

Запознайте се и използвайте и други наши финансови и счетоводни услуги

Разберете защо да изберете нас

X