Закриване на компания или спиране на работа като самонает

Home / Услуги, предлагани от HELP4BG / Счетоводни услуги  за фирми – ООД и АД (Limited Company) / Закриване на компания или спиране на работа като самонает

Ние помагаме на сънародници да открият своя компания или да се регистрират като самонаети, да водят счетоводство и подават данъчни декларации.

Но също така, HELP4BG може да ви съдейства да уредите документите и сметките си с Агенцията по приходи и митници (HMRC) в случаи, когато:

  • напускате окончателно Великобритания и затваряте бизнеса си
  • спирате работа като самонает (self-employed)
  • по някаква причина желаете да закриете бизнес-компанията си

Каква е таксата ни?

Закриване на компания – от 50 до 200 паунда

Отписване като самонаето лице50 паунда

Какво да направите, ако желаете да ползвате услугата ни?

Моля да попълните бланка за желаната услуга:

  • за отписване на самонаето лице – БЛАНКА 1
  • за закриване на компания – БЛАНКА 2
Какво ще направим:
  • ще се свържем с вас за уточняване на плащането
  • ще ви разясним съответната процедура и необходимите данни/документи
  • ще попълним и подадем информация към агенцията

При нужда от разяснения и въпроси –  тел. 07751001202 или 077 86 06 70 76 или пишете на имейл
mmitrevauk@gmail.com или на FB Messenger.

X