Връщане на данъци при напускане на UK

Home / Услуги, предлагани от HELP4BG / Счетоводни услуги за наети (employed) / Връщане на данъци при напускане на UK

При окончателно напускане на Великобритания се препоръчва да проверите за наличие на дължими към вас плащания – връщане на надвзети данъци. Четете още по-надолу, в “Допълнителна информация”.

HELP4BG предлага тази услуга за сънародници, които напускат Обединеното кралство и ще живеят в друга държава поне в продължение на 1 данъчна година. Данъчната година в Кралството е от 6 април до 5 април следващата година.

Поръчка на услугата може да направите, като натиснете тук.

След картинката четете още информация за услугата.

Как ви съдействаме?

 • Попълваме от ваше име искане за проверка на данъците ви и за изплащане на надплатените данъци по данни, подадени от вас.

Какво правите вие?

  • Плащате таксата
  • Попълвате бланка на български език с необходимите данни 
  • Получавате чека на посочения от вас адрес в Обединеното кралство, в България или в друга европейска държава. Чекът може да получи и упълномощено от вас лице.

Как да поръчате услугата?

Моля, попълнете тази бланка, за да поръчате услугата.

Колко струва услугата?

Таксата за услугата е 50 паунда (ако имате данъчен профил) и £70 – ако нямате. Плаща се по банков  път. Таксите за услуги и консултации се предплащат.

Допълнителна информация:

 • Не е възможно да се върнат всички платени данъци за времето, в което човек е живял в Обединеното кралство – връщат се само надплатените данъци, т.е. тези, които са платени в повече от необходимото.
 • Обикновено ако човек напуска Кралството по средата на данъчната година, е възможно да има надплатени данъци, ако не е стигнал необлагаемия минимум за конкретната година.
 • Това не винаги значи, че ще получи цялата сума, защото в някои случаи може да има недоплатени данъци от минала година.
 • Ако имате данъци за връщане, те могат да бъдат върнати на вас или на упълномощено от вас лице.
 • Забележка: Ако по някаква причина имате недоплатени данъци за предишни години, може да се окаже, че получената сума е по-малка от очакваната от вас.
 • На посочения от вас адрес се изпраща чек, който може да се осребри само от вас (ако е на ваше име) или от упълномощеното от вас лице (ако е на негово име).
 • Ако чекът е на ваше име, може да го осребрите или в българска банка или в британската си банкова сметка.
 • Ако ще го осребрявате в българска банкова сметка, попитайте Вашата банка дали приема чекове от Обединеното кралство и проверете таксите.
 • Ако имате отворена британска банкова сметка, проверете във вашата банка какви са възможностите за осребряване на чека, без да идвате физически до банката и да го предавате там. В някои банки е възможно да осребрите чека чрез електронното си банкиране. В други банки може да изпратите чека по пощата, придружен от paying-in slip – намира се на края на чековата ви книжка. Може да има и други възможности, които вашата банка е предоставила.

Вижте и друга полезна информация по счетоводни и финансови теми.

 

X