Кандидатстване за документ, че сте осигуряван в Обединеното кралство ( U1)

Home / Услуги, предлагани от HELP4BG / Преводи и административни услуги / Кандидатстване за документ, че сте осигуряван в Обединеното кралство ( U1)

Help4Bg може да Ви съдейства да си извадите документ, който:
– потвърждава че сте осигурявани в Обединеното Кралство
– е нужен за подаване за обезщетение по безработица в България
– доказва, че за това време не дължите здравни осигуровки в България. 

Цената на услугата ни започва от £49 или £67, в зависимост от личните обстоятелства. Направете запитване чрез БЛАНКАТА.

Какво правим ние за вас?

  • Разговаряме с Вас, за да определим дали можете да получите този документ и дали той е най-подходящ за Вашите цели. Избираме и най-добрият начин за кандидатстване във Вашия случай.
  • Правим искане по данни, подадени от Вас

Какво правите вие?

  • Плащате таксата
  • Попълвате бланка на български език
  • Представяте ни необходимите документи и данни 
  • Получавате документа на посочения от Вас адрес в Обединеното кралство, в България или в друга европейска държава.

Искането може да се подаде след като спрете да работите, преди да напуснете Обединеното кралство или ако Ви остават 2 седмици до заминаване от страната или ако вече сте получили последния фиш (payslip) от работодателя си.

Поръчайте услугата:

Колко време отнема?

След като направите плащането, ще Ви обслужим в срок до 5 работни дни.

Какво гарантираме?

  • Гарантираме, че предварително ще обсъдим Вашите обстоятелства и заедно с Вас ще изберем най-подходящия начин за подаване на искането.
  • Гарантираме, че искането ще бъде подадено професионално и пълно, че ще разполагате с всички данни, които ще са Ви необходими след това и че ние ще унищожим всякаква лична информация, която може да доведе до злоупотреби. Нашата фирма е регистрирана по Закона за опазване на личните данни на Великобритания.

Какво не можем да гарантираме?

  • Не можем да гарантираме при всички случаи, че ще получите точно този документ, който искате, защото самото му издаване не зависи от нас, а от това, какви данни има за Вас HMRC,  както и от това, дали ще представите всички необходими документи.

Обикновено документът се получава в срок между 1 и 2 месеца на посочения от Вас адрес. Този период е приблизителен и зависи изцяло от HMRC. Ако не се предоставят всички необходими документи са възможни допълнителни забавяния.

Допълнителна информация

Получаването на обезщетение по безработица от България зависи от няколко фактора – дали сте били регистрирани в бюрото по труда през последните 3 години, колко време сте работили през последните 24 месеца, каква е причината за напускане на работа, размера на получаваната заплата и какви документи ще представите.

Срокове за регистрация в Агенцията по заетостта:

Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако заявлението за отпускането му е подадено в тримесечен срок от тази дата. Също така, за да се възползвате от правото на това обезщетение, то е необходимо да се регистрирате като безработно лице в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата. Срокът се брои в  работни дни.

Евентуални закъснения биха се отразили в намаление на общото обезщетение или както следва:

1. Ако заявлението е подадено след изтичане на тримесечния срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения период, намален със закъснението.

2. Ако заявлението е подадено в тримесечен срок, а регистрацията на лицето като безработно в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на 7-дневния срок от прекратяване на осигуряването, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения период, намален със закъснението.

Приложимата нормативна уредба се съдържа в чл. 54а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 КСО

Поръчайте персонализирана лична консултация с наш експерт.

X