Предявяване на иск за обезщетение, ако сте били жертва на насилие

Home / Услуги, предлагани от HELP4BG / Правни услуги / Предявяване на иск за обезщетение, ако сте били жертва на насилие

Ако сте станали жертва на престъпление с насилие и желаете да подадете иск за обезщетение, нашата фирма може да Ви съдейства.

Случаите, в които е възможно да се предяви иск за обезщетение вследствие на насилствено престъпление са следните – ако:

 • сте били ранени,
 • близък ваш роднина е починал,
 • сте присъствали на престъпление, случило се на любим човек (или сте били на мястото веднага след като е извършено престъплението),
 • сте платили за погребението на човек, който е починал,
 • сте били подложени на “изключителен” риск, опитвайки се да предотвратите престъпление.

Подаването на иска трябва да стане в рамките на 2 години от престъплението, като преди това е необходимо да съобщите на полицията за случилото се. Освен това престъплението трябва да се е случило в Англия, Уелс или Шотландия и както вече споменахме – да бъде докладвано на полицията.

Кога може да претендирате за обезщетение

Може да има възможност да предявите иск за престъпление, което се е случило преди повече от две години, ако важат следните две условия:

 • престъплението е станало на 1 август 1964 г. или след тази дата,
 • подавате иск заради сексуално или физическо насилие в детството си или можете да докажете, че не сте могли да подадете иска по-рано, например поради здравословни причини.

Вашата националност

Когато се е случило престъплението, трябва да сте отговаряли на едно от по-долните условия, а именно, че сте били:

 • британски гражданин или гражданин на ЕС или ЕИП (или техен близък роднина),
 • член на семейството на гражданин на ЕС или ЕИП, който има право да пребивава в Обединеното кралство,
 • член на въоръжените сили (или сте близък роднина, живеещ в тяхното домакинство),
 • потенциална жертва на трафик на хора на или преди датата на вашия иск – това трябва да бъде потвърдено от Центъра за трафик на хора в Обединеното кралство и британските имиграционни служби,
 • търсещ убежище,
 • гражданин на държава, която е подписала Конвенцията на Съвета на Европа за обезщетяване на жертвите на насилствени престъпления.

Имате право да подадете иск и, ако сте “обичайно пребиваващи” във Великобритания по време на престъплението. Това зависи от връзката ви с Обединеното кралство, например, ако живеете, работите или учите там (или сте член на семейството на някого, който е).

За какво можете да получите компенсация

Можете да получите обезщетение за:

 • физически наранявания,
 • психически травми,
 • сексуално или физическо насилие,
 • смъртта на близък роднина,
 • плащане за нечие погребение,
 • загуба на приходи и за направени разходи.

Психически травми

Психическата травма е нещо, което оказва значително влияние върху ежедневната ви дейност на работа или в училище, вашите взаимоотношения. Такива травми трябва да бъдат диагностицирани от психиатър или клиничен психолог.

Загуба на приходи и изразходване на средства

Може да получите обезщетение за загуба на доходи или за покриване на разходите за:

 • грижи, преустройства на дома или помощни средства за придвижване,
 • повредени физически помощни средства, като протези, бастуни или очила.

Обикновено трябва да не сте в състояние да работите или да имате много ограничена способност да работите в продължение на 28 или повече седмици, за да можете да кандидатствате за такова обезщетение.

Няма да бъдете обезщетени за загуба на средства за първите 28 седмици, през които не сте могли да работите.

Трябва да сте били наети от работодател, когато се е случило престъплението или през трите години непосредствено преди него. Ако не сте били наети, пак може да отговаряте на условията за обезщетение, ако не можете да работите, например, защото сте учили в редовна форма на обучение, пенсионирали сте се или сте се грижили за някого като болногледач.

Предявяване на иск

При предявяване на иск към органа за компенсация на наказателни инциденти, ще трябва да ни предоставите определена информация, свързана със самото престъпление и не само.

Няма да имате право на обезщетение (или може да получите по-малко обезщетение), ако предоставите информация, която знаете, че е грешна или подвеждаща. Можете да бъдете преследвани от закона, ако това се случи.

Също така трябва да можете да докажете, че сте се опитали да получите обезщетение или други средства, на които имате право, например:

 • чрез вземане на обезщетения,
 • чрез застрахователни плащания,
 • от иск от гражданския съд,
 • от наказателен съд (ако престъплението се е гледало в съд).

Не е нужно да чакате резултатите от други искове, преди да кандидатствате.

Какво се случва след това

Когато подадем искането Ви, ще получите референтен номер.

Вашето искане ще бъде оценено на база:

 • информацията, която сте предоставили в молбата си;
 • информация от полицията, включително доказателствата, които сте им дали;
 • вашето криминално досие;
 • медицинско доказателство (ако е необходимо).

Медицински доказателства

Ще Ви съобщим дали трябва да предоставите медицинска справка. Тя може да струва до £50. Може да се наложи да преминете и психологическа оценка, ако претендирате за обезщетение за психични наранявания.

*Медицинските доказателства ще бъдат финансирани от органа за компенсация на наказателни инциденти, когато кандидатът не е в състояние да получи самата информация или когато разходите за това са над £50. В случай, че са необходими експертни доказателства за правилното разглеждане на заявлението и би било разумно да се предоставят такива, органът за компенсация на наказателни инциденти ще покрие и този разход.

Ако сте станали жертва на насилствено престъпление и желаете да подадете иск за обезщетение, свържете се с нас на следния телефон: 077 8606 7076, 0208 144 8408 или пишете на имейл info@help4bg.co.uk и ще получите точна, изчерпателна и полезна информация за процедурата.

X