NVQ шесто ниво ЧЕРНА CSCS карта

Ние от Help4BG сме квалифицирани да изпитваме и подпомагаме хора да вземат курсове за квалификации (имаме квалификация City and Guilds 6317 Certificate in Assessing Vocational Achievement)  и Ви предлагаме съдействие за следните CSCS и NVQ курсове.

  NVQ LEVEL 6 – CONSTRUCTION  (CSCS BLACK CARD)  NVQ шесто ниво ЧЕРНА CSCS карта  £2000 като £1500 се плащат при започване

В това ниво, което е мениджърско, предлагаме две квалификации:

  1. Диплома по управление на договорите в строителството – LEVEL 6  NVQ DIPLOMA IN CONSTRUCTION CONTRACTING OPERATIONS
  2. Диплома по управление на строителни обекти – MANAGEMENT (CONSTRUCTION) (QCF – LEVEL 6  NVQ DIPLOMA IN CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT (CONSTRUCTION) (QCF)

Обичайно оценяването продължава около 12-15 седмици. 

За да получите картата е необходимо да изкарате задължително CITB  тест за мениджъри, да владеете английски език на добро ниво и да имате опит като ръководител в строителството.

За повече информация и останалите NVQ от 2 до 7, можете да видите и статията ТУК.

Свържете се с нас на тел. 077 8606 7076,  0208 144 8408 или пишете на имейл info@help4bg.co.uk. Може да използвате нашата електронна форма за записване за курс която се намира на този адрес

https://www.youtube.com/watch?v=FRASL9H_93E

X