NVQ трето ниво ЗЛАТНА CSCS карта

Ние от Help4BG  имаме квалификация City and Guilds 6317 Certificate in Assessing Vocational Achievement с право да изпитваме и подпомагаме хора да вземат курсове за квалификации.

Предлагаме ви съдействие за следните CSCS и NVQ курсове:

NVQ  3 – ЗЛАТНА CSCS КАРТА ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА БРИГАДИ  £1200 (£850 се плаща при започване)

РЪКОВОДИТЕЛ НА РАБОТНИ ПРОЦЕСИ LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN OCCUPATIONAL WORK SUPERVISION (CONSTRUCTION) (QCF)

РЪКОВОДИТЕЛ ПО СТРОИТЕЛНАТА ПОДДРЪЖКА НА ЗДАНИЯ LEVEL 3 DIPLOMA IN PLANT MAINTENANCE (CONSTRUCTION) (QCF) – LEVEL 3 NVQ

РЪКОВОДИТЕЛ ПО ТАКЕЛАЖНО ОБОРУДВАНЕ – DIPLOMA IN ACCESSING OPERATIONS AND RIGGING (CONSTRUCTION)(QCF)

РЪКОВОДИТЕЛ ПО СТРОИТЕЛНОТО ДОГОВАРЯНЕ LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN CONSTRUCTION CONTRACTING OPERATION (QCF) –

ОТГОВОРНИК ЗА КОНТРОЛ НА АСАНСЬОРИ LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN CONTROLLING LIFTING OPERATIONS – SUPERVISING LIFTS (CONSTRUCTION)

ОТГОВОРНИК ЗА КОФРАЖНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ – LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN FORMWORK (CONSTRUCTION) (QCF) –

РЪКОВОДИТЕЛ НА  ШПАКЛОВЧИЦИ, МАЗАЧИLEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN TROWEL OCCUPATIONS (CONSTRUCTION)(QCF)

РЪКОВОДИТЕЛ ДЪРВОДЕЛЦИ LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN WOOD OCCUPATIONS (CONSTRUCTION) (QCF)

Освен квалификацията, за да получите картата, задължително трябва да преминете успешно CITB тест.

Внимание: Изисква се владеене на английски език – ще ви се обадят за проверка!

За повече информация и останалите NVQ от 2 до 7, можете да видите и статията ТУК.

Свържете се с нас на тел. 077 8606 7076,  0208 144 8408 или пишете на имейл info@help4bg.co.uk. Може да използвате нашата електронна форма за записване  ТУК

https://www.youtube.com/watch?v=FRASL9H_93E

X