Квалификация за противопожарен отговорник – Fire Marshal

Ще ви запишем за курс, който ще ви сертифицира да изпълнявате роля на противопожарен отговорник за три години. Така ще може да повишите квалификацията и заплащането си.
Какво е предложението ни?
info@help4bg.co.uk
Запишете се на 077 86 06 70 76

HELP4BG ви предлага съдействие при изкарване курс за пожарната безопасност .

Имаме няколко варианта да изкарате този курс и в зависимост как и за колко дни цената му варира между 220 и 250  паунда.  С нашата подготовка, вие ще може да успеете да придобиете желания сертификат.

Какво включва курсът, за кого е предназначен?

Основната цел е предотвратяването на пожари. Съгласно реформата от 2006 г., отговорното лице за сградата или помещенията трябва да извърши оценка на пожарния риск и да определи достатъчен брой компетентни лица (противопожарни отговорници), които да подпомогнат изпълнението на аварийните процедури, определени в оценката на риска от пожар.

Този курс покрива ролята на противопожарен отговорник и пожарна безопасност. По време на курса се изучават начини за предотвратяване на пожари и различните типове пожарогасители, както и правилната им употреба.

Този курс е подходящ за:

  • хора, които са отговорни за пожарната безопасност;
  • компетентни лица, подпомагащи изпълнението на аварийните процедури;
  • всеки, който иска да научи как правилно да употребява различните видове пожарогасители

По време на курса ще се научите да разбирате противопожарните регулации и ще овладеете основни начини за предотвратяване на пожари. Това знание ще ви бъде нужно достатъчно, за да станете компетентно лице, подпомагащо изпълнението на аварийните процедури по време на пожар – противопожарен отговорник. А това е добавка към вашата квалификация и заплащане!

Какво получавате?

При успешно завършване на този курс ще получите сертификат за обучение по пожарна безопасност, който е валиден за три години.

Какво да направите?

При интерес моля да ни изпратите на и-мейл info@help4bg.co.uk вашите имена по документ за самоличност, адрес в UK и телефонен номер. Пишете изрично за кой курс кандидатствате!

Или попълнете и ни изпратете следната БЛАНКА:

За връзка с нас може да звъните на 077 8606 7076 или да се свържете с наш сътрудник на FB Messenger.


X