Допълнителни изисквания за британско гражданство

Home Office съвсем неусетно актуализира своя Наръчник на кандидатите за натурализация (British citizenship applications) – относно изискване за доказателства от притежателите на уседнал статут за периода преди да получат своя постоянен или временен статут. Промяната засяга всички чакащи и бъдещи апликации за гражданство.

Какво се изисква сега?

Кандидатите трябва да представят доказателства, че не са нарушавали имиграционните закони (EEA Regulations) 5 години преди да подадат заявлението за натурализация (или 3 години, ако са в брак с британски гражданин). Основанието на Home Office е в това, че придобиването на уседнал статут (settled status) НЕ означава, че европейският гражданин е живял законно в UK в годините преди да го получи.

Сега човек трябва да докаже, че е пребивавал законно в съответствие с имиграционните регулации още от началото на периода за получаване на постоянния или временния си статут.

Обновеният документ в сайта на Home Office съдържа следното:

 „За да се прецени дали човек е бил тук законно в съответствие с EEA Regulations преди получаване на статута за уседналост (постоянен или временен), трябва да се прегледа наръчника за европейски и швейцарски граждани и членове на техните семейства. Той включва видовете доказателства, които да се имат предвид. Необходимо е да се оцени дали индивидът е бил тук законно за периода от 5 или 3 години преди придобиването на статута, като се има предвид дали:

 • е пребивавал като квалифицирано лице (работник, студент, самонает, самоиздържащ се, пенсионер или инвалид)
 • е член от семейството на такъв човек.”

Доказателства за законно пребиваване според имеграционните регулации за европейски граждани могат да бъдат, например:

 • за безработни лица, търсещи работа – копия на кандидатури, покани за интервюта
 • за работещи – p60, payslips
 • за самонаети – банкови извлечения, данъчни декларации (HMRC self-assessments)
 • за самоиздържащи се – банкови извлечение (bank statements), CSI
 • за студенти – кандидатстване за университет/колеж, банкови извлечения, CSI

Ако има периоди, в които сте били студенти или самоиздържащи се, или на издръжка на ваши роднини – законният ви престой във Великобритания ще докажете:

 • с наличие на застраховка CSI за периода
 • с Европейска здравна карта, издадена в България

Споменатите документи не изчерпват всичко, като може да се изискат и други в зависимост от конкретния случай.

Законното пребиваване в UK може да се докаже с пълна здравна застраховка – comprehensive sickness insurance (CSI).

КОЙ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАСТРАХОВА?

CSI e задължителна за:

 • Студенти/ученици, които живеят и учат в UK
 • Лица, квалифицирани като Самоиздържащи се – чиито доходи не идват от работа като наети или самонаети. Те трябва да имат спестявания или да получават доходи от наеми или рента например. Ако са на издръжка на партньор или съпруг/-а  също може да се класифицират като самоиздържащи се.
 • Членове на семейства на лица, изброени по-горе
 • Членове на семейства на британски граждани, които се връщат в UK от европейска държава и нямат намерение да работят след завръщането си

1.Кандидати, които са се обучавали или са били самоиздържащи се и имат пълна здравна застраховка (CSI)

Те следва да предоставят копие на застрахователната полица за периода, в който са живели в UK съгласно емиграционните регулации за граждани на ЕС. Този вид застраховка е нормативно изискване за тези лица и за членовете на семействата им, които живеят във Великобритания с тях.

Пълен списък на приемливите CSI документи се намира в наръчника за граждани на ЕС (EEA guidance) в секцията Comprehensive sickness insurance: documents required.

2. Кандидати, които са се обучавали или са били самоиздържащи се и нямат пълна здравна астраховка (CSI)

Те трябва да могат да обосноват липсата на тази застраховка във формата на Home Office

Когато кандидати за гражданство, притежаващи статут за уседналост, са живели във Великобритания без да имат пълна застраховка (в разрез с изискванията на законодателството), служителите могат, ако е подходящо, да вземат решение в тяхна полза по собствена преценка (discretion in their favour). Трябва да се оценят причините и обстоятелствата за конкретния случай, за да може да се приложи решение в тяхна полза.

Обезпокоително е, че новата политика за тези изисквания ще се прилага за всички текущо подадени заявления. Ще има и хора, които не биха подали и платили таксата от £1349.20 за техните апликации, ако знаеха за изискването. Възможно е те да изгубят парите, ако бъдат отхвърлени защото не удовлетворяват изискването на Home Office.


HELP4BG може да ви помогне в процеса по придобиване на британско гражданство, вкл. и за получаване на CSI застраховка.

За въпроси и уточнения пишете на имейл info@help4bg.co.uk или директно на FB Messenger , а може да се обадите на тел: 0778 606 7076

Още имиграционни услуги от HELP4BG.

X