Застраховка живот със спестовен характер

Home / Услуги, предлагани от HELP4BG / Заеми, ипотеки и застраховки / Застраховка живот със спестовен характер

HELP4BG ви предлага изгоден вид застраховка “Живот” – вноските ви се спестяват и носят лихва!

Така ще има възможност да се изплати на вас или на посочени наследници значителна сума вследствие на застраховано събитие; а при липса на такова – да получите цялата натрупана сума от застраховката плюс лихва върху нея.

Повече за видовете застраховки Живот – вижте в нашето видео: https://www.youtube.com/watch?v=q3_QsKmrp58

А за предимствата на спестовните застраховки Живот – в това видео: https://www.youtube.com/watch?v=ujoQ0aaOyTg

Може да изберете от две опции:

 1. Вашите вноски по сключена дългосрочна застраховка Живот се събират за срока на застраховката – 10, 15 или повече години. Например, ако внасяте по £50 на месец, то за 10 години са 120 месеца по £50 = £6000. Лихвите по тези планове са на стойност по-голяма от 3.5% към момента, докато  банките в Англия предлагат лихва 0.01%. Тоест за 10 години  първо ще сте застраховани, второ ще спестявате пари и трето ще получите високи лихви. 

Ако починете, наследниците ви ще получат застрахователната сума плюс лихвите.

Ако починете поради злополука – сумата се изплаща в двоен размер.


2. Вторият вариант е свързан със сериозни заболявания или травми. Застраховката също е спестовна, но освен смърт, тя покрива и случаи, ако ви диагностицират с някое от следните заболявания:

 • Инфаркт на миокарда
 • Аортно-коронарен байпас
 • Карцином (злокачествен тумор)
 • Инсулт
 • Терминална бъбречна недостатъчност
 • Трансплантация на органи или костен мозък
 • Мултиплена (множествена) склероза
 • Парализа
 • Слепота (загуба на зрение)
 • Хирургическа операция на аорта
 •  Хирургическа операция на сърдечна клапа
 • Доброкачествен мозъчен тумор
 • Кома
 • Тежко чернодробно заболяване
 • Тежко белодробно заболяване
 • Загуба на крайници
 • Тежка черепно-мозъчна травма
 • Изгаряния от трета степен
 • Загуба на говора
 • Загуба на слуха
Застраховай и спестявай – бъдете предвидливи

При този втори тип застраховка, ако починете от злополука, няма да изплатят дойна сума както при първия тип затраховка, а ще  бъде изплатена застрахователната сума и лихвите.


При двата вида застраховки, ако в края на застрахователния период няма възникнало застрахователно събитие, ви се връщат всички пари, които сте внесли плюс натрупаните лихви.


Как да се възползвате?

 • попълнете следната ЗАЯВКА за контакт (може и директно по-долу)
 • ние ще я получим и ще ви изпратим информация и БЛАНКА за данни
 • ще проучим вашия случай като разговаряме с вас
 • ще ви предложим изгоден подходящ застрахователен план и компания.


За уточнения или въпроси – тел. 077 8606 7076,  0208 144 8408 или пишете на FB Messenger или на имейл info@help4bg.co.uk
X