Застраховки Critical Illness и Income Protection

Home / Услуги, предлагани от HELP4BG / Заеми, ипотеки и застраховки / Застраховки Critical Illness и Income Protection
HELP4BG ви съдейства да изберете и сключите изгодно актуални застраховки. Поръчайте чрез БЛАНКАТА и ние ще ви свържем с квалифициран агент.

Critical Illness (критично заболяване)

Застрахователен продукт, при който застрахователят изплаща еднократна сума на притежател на полицата, когато е диагностициран с болест от предварително дефиниран списък – част от застрахователната полица.

Кои заболявания се покриват?

В списъка обичайно са включени стандартните тежки заболявания, утвърдени от Асоциацията на британските застрахователи (ABI) – алцхаймер, инфаркт, HIV инфекция, инсулт и някои видове рак (има  планове с до 20 болести).

Различава  се от медицинската застраховка по това, че се изплаща еднократно договорена сума, независимо от размера на медицинските разходи.

Колко големи са покритията и цените?

Сумите, които се изплащат са до 100 000 паунда. Месечните вноски варират в зависимост от възрастта и други фактори, но са поносими, съобразени с конкретния ви казус.

Income Protection (защита на дохода)

Краткосрочните полици по защита на дохода не включват задължително покритие на специфично задължение (например ипотека), а могат да се ползват да финансирате стила си на живот, в случай че изгубите вашия доход. Други могат да се сключат за покритие единствено на жилищна ипотека при загуба на източника на доход (работа, например).

Полицата е много индивидуална, но може да включи покритие до 75% от общия ви доход за определен период от време. Плащанията към бенефициента продължават между 2 и 5 години или до 65-годишна възраст след настъпване на застрахователното събитие.

Ако се интересувате, моля попълнете тази БЛАНКА или ни пишете на имейл: info@help4bg.co.uk или на FB Messenger със заглавие по името на желаната застраховка.

X