Допълнителен заем въз основа на жилището което имате (Further advance on your mortgage)

Home / Услуги, предлагани от HELP4BG / Заеми, ипотеки и застраховки / Допълнителен заем въз основа на жилището което имате (Further advance on your mortgage)

Ако вашият дом е увеличил стойността си, откакто сте го закупили, можете да заемете допълнителен заем от вашия ипотечен кредитор.

Further advance е отпускането на повече заеми от вашия настоящ ипотечен кредитор. Обикновено този заем е с различна ставка от тази на основната ипотека. Този тип заеми могат да са ви от полза, ако са конкурентни и ако не искате да реипотекирате.

Можете да разпределите плащането си в дългосрочен план и лихвеният процент трябва да бъде по-нисък от личния заем. Но винаги проверявайте пазара, за да видите дали можете да получите по-добра сделка, преди да извършите това.

Има две ситуации, в които допълнителният заем може да е подходящ:

  1. Да се финансират жилищни подобрения
  2. Да се увеличи депозита за втори имот, може би като инвестиция за покупка.

Нашата фирма HELP4BG оказва съдействие за взимане на допълнителен заем от банка въз основа на жилището което имате (Futher advance on your mortgage).

Как ви помагаме?
  • свързваме ви с надежден адвокат-специалист в тази област
  • той подробно се запознава с вашите изисквания и особености на случая
  • проучва възможностите и ви запознава с вариантите
  • съдейства ви за комплектоване на нужните документи
  • може да ви представлява пред банката-кредитор
Какво да направите?
  • да се свържете с нас: тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408 или пишете на имейл info@help4bg.co.uk или на FB Messenger
  • да следвате инструкциите и препоръките на експерта
  • да предоставите нужните данни и документи.

Вижте още информация за нашите услуги по ипотекиране на първо жилище. или за ипотека на второ/следващо жилище.

X