Бизнес застрахователни услуги

Ние от HELP4BG предлагаме интересни и изгодни застраховки на притежатели на бизнеси. Поръчайте като попълните БЛАНКАТА и ние ще ви свържем с доверен агент.

Keyman insurance

Това е застрахователна полица, при която този, който сключва застраховката и плаща премиите е работодателят, а животът, който той застрахова, е на ключов човек (Keyman) в компанията. В случай на щета, парите се изплащат на същия работодател – притежател на застраховката.

С една дума това е като застраховка живот на най-важния за бизнеса човек от фирмата.

Кой може да е дефиниран като Ключова фигура (Keyman)

В малките бизнеси това обичайно е собственикът, основателят, партньор или един-двама ценни специалисти. В големи компании работодателят определя кои са ключовите фигури.

Защо и какви рискове се покриват?

Обичайно се застраховат случаи на неочаквана смърт, инвалидност или увреждане на ключовия човек, които биха се отразили сериозно или унищожително върху бизнеса.

Колко голяма може да бъде полицата?

Накратко – толкова, колкото може да си позволи да закупи фирмата. Обикновено сумите, които се изплащат като обезщетение при настъпване на събитие, са доста високи, защото това е вид бизнес застраховка.

Relevant Life plan

Това е срочна застраховка живот в полза на фирмен служител или работник, при която месечните премии се плащат от работодателя. За разлика от Keyman полицата, тук получател (бенефициент) при настъпване на застрахователното събитие, е фирменият служител или семейството му.

В какви случаи и на кого се изплаща?

Случаите, които се покриват, са смърт или терминална болест, докато бенефициентът е нает от работодателя. Еднократно се изплаща определена сума на семейството или на хора, финансово зависими от застрахования.

При интерес от ваша страна – моля попълнете БЛАНКАТА и ние ще се свържем с вас. Може също така да ни пишете на info@help4bg.co.uk или на FB Messenger със заявка по името на желаната застраховка.

X