Промени при лицензиране на шофьори за частни таксита

При оценяването на уменията за частни шофьори на таксита в Лондон се въвеждат промени от 1-ви февруари 2020 година.

Какви са промените?

  1. Въвежда се задължителен топографски тест за новите кандидати за TfL лиценз
  2. Само до тази дата важат сертификатите BTEC, получени чрез курсове по английски език
  3. До септември 2020 ще се изисква издържан тест по английски за новите шофьори и за подновяване на вече издадените лицензи.

Защо се наложиха тези промени?

TfL – институцията, отговорна за транспорта в Лондон, изисква за получаване на лиценз за водач на частно такси или на кола под наем да се докаже достатъчно ниво на владеене на английски и общи топографски умения. Всичко това се нарича Приложима професионална квалификация (relevant vocational qualifications).

При въвеждане на изискванията през 2006 г. се прие, че вече работещите опитни шофьори в този сектор могат да получат официална оценка и легален лиценз без да преминат топографски тест. Те са били оценявани на самата работа.

Обаче по-нови проучвания показват, че съществуващите курсове и изпити (особено в някои учебни центрове) вече не са задоволителни. Те не постигат нивото за Приложимата професионална квалификация на водачите.

Ето защо от 1-ви февруари 2020 TfL ще изисква всеки нов или подновен лиценз да включва и сертификат за топографски тест и за английски език.

Как да изпълните изискванията?

  1. Запознайте се с нашите две услуги в ТАЗИ СТАТИЯ.
  2. Попълнете БЛАНКАТА за записване на курс по английски и/или за подготовка на топографски тест.
  3. Ще получите инструкции за следващите действия от наша и от ваша страна.

За контакт пишете на inf0@help4bg.co.uk

X