Карти и квалификации за строителството( CSCS,ECS,JIB и други)

Home / Карти и квалификации за строителството( CSCS,ECS,JIB и други)

Форма https://forms.gle/KUnRWmm2k2ZTvU5VA

Experienced Worker

описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание

Labourer

описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание

Provisonal

описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание

Skilled

описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание

Supervisory

описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание

Management

описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание описание

X