Обезпечен договор за наем (Assured shorthold tenancy)


Version
Download 42
Total Views 171
Stock
File Size 805.21 KB
File Type pdf
Create Date 23/12/2017
Last Updated 26/12/2017
Download

Примерен обезпечен договор за жилище под наем във Великобритания

 

Този договор е документ, който се издава от вашия хазяин, когато наемате жилище.

Препоръчваме, когато се попълва на ръка, думите да бъдат изписани с черен химикал и главни букви.

Този договор може да Ви послужи в някои институции като доказателство за адрес. Например  Job Centre приемат документа при интервю за NINo.

Договорът трябва да се издаде в две копия - едно за наемателя и едно за хазяина.

Всеки договор трябва да бъде подписан и да има дата в него.

Този договор е важен документ, ако се наложи наемателите да бъдат изгонени от жилището и съда ще го изисква.

Институциите приемат освен оригинал, и сканирано копие.

Най-разпространената форма на договор за наем е Обезпечен договор за наем (Assured shorthold tenancy). Повечето нови договори за наем са автоматично такива.

Договорът за наем може да бъде Обезпечен договор за наем (Assured shorthold tenancy),ако са изпълнени следните условия:

  • имотът, който се отдава под наем, е частен
  • наемането става на или след 15 януари 1989 г.
  • имотът е вашето основно жилище
  • вашият хазяин не живее в имота

Договорът за наем не може да бъде Обезпечен договор за наем (Assured shorthold tenancy), ако:

  • започва или е договорен преди 15 януари 1989 г.
  • наемът е повече от 100 000 лири годишно
  • наемът е по-малък от £250 на година (по-малко от £1000 в Лондон)
  • наемът е свързан с бизнес цели
  • имотът е ваканционен
  • вашият хазяин е общински служител

 

Договорът важи за определен период (обикновено за 6 месеца до една година), след изтичането на който може да бъде продължен, при желание и на двете страни.

Когато срокът на обезпечения договор за наем приключи и той не бъде подновен, наемателят може да остане в имота, докато собственикът не реши да прекрати това. В случай че наемодателят не предприеме никакви действия, с които да покаже, че иска да напуснете имота след приключване на договора, то Вашият договор автоматично става периодичен (Periodic Tenancy).

Ако наемодателят иска от Вас да напуснете имота след края на договора, то той трябва да Ви даде най-малко 2-месечно предизвестие за това. В този случай, 2-те месеца трябва да приключат в последния ден от периода на наемане (ако се плаща на тримесечие, се изисква 3-месечно предизвестие).

Ако наемодателят Ви предложи нов срок за наем, като Ви помоли да подпишете друго споразумение, тогава очевидно можете да останете до края на този нов срок за наем.

Ако Вашият хазяин иска да напуснете, той трябва да Ви уведоми по определен начин, като това зависи от вида на договора за наем и неговите условия.

При някои обстоятелства, когато става въпрос за  Обезпечен договор за наем (Assured shorthold tenancy), Вашият хазяин може да поиска да освободите имота, без да посочи причини. За да направи това, трябва да са изпълнени всички условия по-долу:

- хазяинът да е защитил депозита Ви в схема за защита на депозитите

- хазяинът да Ви е дал писмено предизвестие за това, че иска да освободите имота му, заедно с датата на която това трябва да стане, най-малко 2 месеца по-рано

- да са минали най-малко 6 месеца от датата на която е започнал да тече договорът

- да имате периодичен договор за наем - или договор с определен срок и наемодателят не Ви моли да напуснете преди края на срока

- да не сте подали жалба до общината относно условията за живот в имота, в резултат на което общината да е уведомила наемодателя за това (за наеми, започващи след 30 септември 2015 г.)

Ако отдаването под наем започва след 30 септември 2015 г., наемодателят НЕ може да Ви изгони, ако не Ви е дал:

- копие от листовката "Как да наемем: списък за наемане в Англия" - How to rent: the checklist for renting in England

- сертификат за потреблението на енергия в имота - Energy Performance Certificates

- сертификат за безопасност на газовата инсталация

Той трябва да използва формуляра „Уведомление за притежание на недвижим имот, отдаден под наем чрез Обезпечен договор за наем“ (формуляр 6а) - Notice seeking possession of a property let on an Assured Shorthold Tenancy (Form 6a)

По време на срока на договора

Ако срокът на договора все още не е изтекъл, Вашият хазяин може да Ви помоли да напуснете само ако има причина или основание, споменати в Закона за жилищното настаняване от 1988 г. Примери за такива основания са:

- Вие изоставате с плащанията на наема

- Вие сте използвали имота за незаконни цели, като продажба на наркотици

- Вашият хазяин иска да се върне в имота

Наемодателят трябва да Ви даде предизвестие в срок от 2 седмици до 2 месеца преди датата на която иска да освободите имота. Този срок зависи от причините, които е посочил.

 

Как да използвате примерният договор за наем?

Можете да:

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *