Връщане на данък при напускане на Великобритания

Често получаваме запитвания какви данъци можем да си върнем при напускане на Великобритания и по какъв начин. Нашите специалисти се постараха да отговорят изчерпателно на този въпрос.

Първото нещо, което е необходимо да направите преди напускане на страната, е да се снабдите с формите Р45 и Р60 от всеки работодател, при който сте работили.  Имайте предвид, че това са два аналогични документа, които на практика са с едно и също предназначение.

P45

Работодателите издават формуляра P45. Той отразява нетното възнаграждение и данъците, които са удържани за определен период. Състои се от 4 части (част 1 се праща на Данъчния и митнически офис (HMRC), за вас остават части 1А. 2 и 3). Имайте предвид, че този документ съдържа много важни данни, като данъчния ви код, референтния номер и сумата на данъците, удържана от работодателя за дадения период. При загубване, той не може да бъде възстановен. Ето защо когато напуснете работа е важно да се уверите как ще го получите – на ръка или по пощата.

Р60

Това е обобщение на доходите и данъците, които са ви удържани за завършен отчетен период. Работодателят е задължен по закон да  предоставя този документ в края на всяка данъчна година.

Формулярът може да бъде изпратен и по електронна поща.

Втората стъпка е уведомяването на Данъчния и митнически офис (HMRC) в случаи като:

  • напускане на Великобритания и установяване за постоянно в чужбина,
  • работа в чужбина на пълен работен ден поне за една пълна данъчна година.

 

Имайте предвид, че всяка данъчна година е от 6 април на настоящата до 5 април на  следващата календарна година.

Не е нужно да уведомявате  Данъчния и митнически офис (HMRC), ако напускате Великобритания за празнични или бизнес пътувания.

Уведомлението става по следния начин:

  1. Попълнете онлайн и изпратете формуляр Р85. Той представлява молба за връщане на данъците. В него са зададени въпроси относно вашите лични данни, социално-осигурителен номер, размер на доходи и платени данъци, допълнителни доходи и др. Към втора и трета част на този  формуляр е необходимо да бъде приложен Р45 и/или Р 60, за случаите когато сте работили пълна данъчна година.

Прилагаме и линк за достъп до този документ: https://www.gov.uk/government/publications/income-tax-leaving-the-uk-getting-your-tax-right-p85

  1. Ако не можете да използвате онлайн услугите на Данъчния и митнически офис (HMRC), за уведомите, че напускате Великобритания, изпратете попълнения Р85 и данъчната си декларация по пощата на адрес:

Pay As You Earn
HM Revenue and Customs
BX9 1AS

Не е необходимо да включвате името на улицата, името на града или пощенската кутия в адреса.

  1. Можете да използвате специализиран софтуер,
  2. Можете да използвате и помощта на  професионалисти, като например счетоводител.

Попълнете секцията “пребиваване” в данъчната декларация (формуляр SA109, ако я изпращате по пощата).

Трябва да знаете, че ще бъдете глобени, ако не спазите някои от  крайните срокове.

Данъчния и митнически офис (HMRC), трябва да получи вашата данъчна декларация и парите, които дължите до обявените по закон дати. За ваша информация последната данъчна година е  започнала на 6 април 2017 г. и вече приключи на 5 април 2018 г.

Важни дати, на които да обърнете внимание:

Регистрация като самонает или едноличен  търговец, наето лице или регистриране на партньор или партньорство,  краен срок – 5 октомври 2018 г.

Предаване на данъчни декларации – Полунощ 31 октомври 2018 г.

Онлайн данъчни декларации – Полунощ 31 януари 2019 г.

Плащане на данъка, който дължите- Полунощ 31 януари 2019 г.

Какво се случва след това?

Ако не сте постоянно пребиваващ, не плащате данък върху доходите или печалбите, които получавате извън Великобритания. Вие можете да не сте постоянно пребиваващ в деня, в който напуснете Обединеното кралство – това зависи от конкретната ситуация , а също и от това как ще бъдете данъчно третирани.

Необходимо е също така да уведомите институциите за вашето заминаване, например Данъчната служба по местоживеене, за да спрете да плащате регресивен периодичен данък (т. нар. „council tax“) .

Ако подлежите на възстановяване на данъци

Ако подлежите на възстановяване на данъци, Данъчния и митнически офис (HMRC) ще обработи вашите документи и ще ви ги върне с чек или по банков път.

Доходи във Великобритания, след заминаване

Ако все още продължавате да имате доходи във Великобритания, то те ще бъдат обложени с местни данъци и такси, като например наем от собствено жилище.

Великобритания е подписала Споразумения за избягване на двойното данъчно облагане с много страни по света. Преди да плащате данъци, уверете се, че не плащате двойно.

Национални осигуровки

Ако имате намерение да се завърнете във Великобритания, възможно е да пожелаете да продължите плащането на Национални осигуровки.

Имате намерение да получавате държавна пенсия

Имайте предвид, че при напускане на страната, не можете да възстановите националните осигуровки. Можете да кандидатствате за определени помощи във Великобритания, като например Помощ за търсещи работа в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Ако обстоятелствата при вас се променят

Свържете се с HMRC, ако обстоятелствата около вашето семейно положение или адресна регистрация се променят, докато живеете в чужбина. За целта ще ви е необходим национално-осигурителният ви номер.

Същото се отнася и за ситуацията при завръщане във Великобритания.

Посещение в Обединеното кралство

Можете да посетите Обединеното кралство, без да сте постоянно пребиваващ – в зависимост от поводът и времето за посещение.

Ако работите на пълен работен ден в чужбина, за нормално пребиваване във Великобритания се смята до 90 дни, а ако сте безработен с 30 дни повече.

След като сте напуснали отново можете да придобиете уседнал статут или да станете гражданин на Великобритания, при положение че започнете нови дейности в Обединеното кралство,  например да се включите в бизнес или да купите нов имот.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

X