Home / Обучения и квалификации / CSCS карти и NVQ квалификации / UK NARIC – сравняване на международни квалификации и умения: издаване на Сертификат за сравнение за строителните работници

UK NARIC – сравняване на международни квалификации и умения: издаване на Сертификат за сравнение за строителните работници

UK NARIC е национална агенция на Обединеното кралство за признаване и сравняване на международни квалификации и умения. Агенцията изпълнява тази официална функция от името на правителството на Обединеното кралство.

Британската декларация за сравнимост на NARIC (Statement of Comparability) е документ, който може да бъде използван в подкрепа на вашите международни квалификации. Тя дава информация на университетите, колежите, работодателите и професионалните органи относно това, как вашите квалификации (включително професионалните квалификации) се отнасят до квалификациите и удостоверенията в Обединеното кралство. Този документ не е задължителен, но може да бъде изискан от някои институции. Повече за различните видове услуги на организацията можете да видите тук.

 

От 1 декември 2017 г. чуждестранните строителни работници, желаещи да работят в Обединеното кралство, трябва да имат техническото съдържание на тяхната квалификация в чужбина, съответстващо на съответния британски национален трудов стандарт за тази професия.

Като цяло UK NARIC признават някои български дипломи, издават еквиваленти на английски. Ако искате да преведете дипломата си, за да знаете на какво ниво отговаря спрямо английските квалификации и която да ви послужи при работодател, това ще ви струва по-малко, но ако искате да я преведете, за да я приложите към документи за издаване на CSCS карта, таксата ще бъде по-висока.

Информацията в тази статия е предназначена за работещите в строителната индустрия на длъжности, при които се изисква специализирана декларация на Великобритания NARIC за сравнимост на строителните умения, за да кандидатстват за CSCS карта за работа на строителна площадка като работници, които:

  • работят като академично квалифицирана длъжност, ако имат дипломи като HNC (Higher National Certificate), HND (Higher National Diploma) или степен на висше образование или по-висока образователна степен, или
  • работят като квалифициран специалист в строителството, занаятчия, ръководител или управител, например ако са завършили чиракуване или специфично обучение за тяхната работа. Минималното изискване за квалифицирани професии е NVQ Level 2 или одобрен еквивалент.

Ако вашите академични квалификации в строителството са под нивото на HNC и сте ги изучавали в колежа, вместо да имате обучение и оценка на място като част от работата си, тази услуга може да не е подходяща за вас. Можете да използвате стандартната декларация за сравнимост на Великобритания NARIC.

CSCS карти

Има различни видове CSCS карти, които се използват в различни сектори на строителството. Преди да подадете документи за сравнение на квалификацията, вижте точно какъв вид карта ще ви трябва. Когато подавате документи за сравнение, трябва да знаете за каквъ вид карта ще ви трябват.

Академично квалифицирана личност

Ако имате строителна квалификация, която е еквивалент на британска строителна квалификация, висше образование или по-висока степен, можете да кандидатствате за AQP CSCS карта. Това е карта, която е налична за хора, които имат съответната висока квалификационна степен за работа в строителството. Ако квалификацията ви е на подходящото ниво и сте подали документи за такава карта, няма да ви е необходимо да доказвате своя опит.

Поради фалшиви апликации в миналото, CSCS сега се нуждае от всички квалификации, за да направи първоначална проверка на източника чрез UK NARIC. За да се провери квалификацията, UK NARIC или нейните партньори за проверка ще проверят директно в институцията, която е присъдила квалификацията, за да докажат, че е истинска.

Тази услуга отнема около 30 работни дни и не е налична като бърза услуга. Ще ви струва 221,40 паунда.

Можете да добавите услуга за превод (Translation Waiver Service). Това ще ви спести нуждата да превеждате, но ще ви струва допълнително 36 паунда.

Квалифициран работник, напреднал занаятчия, ръководител или управител

Ако имате сертификати за обучение в строителната индустрия, свързани с вашата работа или сте служили в чиракуване, има вероятност да се нуждаете от декларация за сравнимост на конструктивните умения с картографиране на уменията и проверка на първичния източник, за да кандидатствате за CSCS карта.

Картата CSCS осигурява доказателство, че строителният работник има подходящо обучение и квалификация, за да извърши безопасно и правилно определена работа на обекта. Тъй като съдържанието на курсовете за обучение не е фиксирано, CSCS трябва да знае точно какви са вашите умения, за да реши дали можете да имате конкретна CSCS карта.

За да се постигне това, CSCS въведе изискването, че чуждестранните строителни работници, които желаят да работят в Обединеното кралство, ще имат техническото съдържание на тяхната квалификация в чужбина, съответстващо на съответния британски национален професионален стандарт за тази професия. Това подробно съответствие трябва да бъде проверено от Съвета за обучение на строителната индустрия (Construction Industry Training Board).

Този процес е доста сложен и това се отразява в цената, която е по-висока от другите услуги на NARIC в британската система. Не всички квалификации е необходимо да бъдат подложени на подробна проверка на уменията. Поради тази причина процеса се провежда в два етапа. Етап 1 е по-евтин и  е начален етап на проверка. Когато той премине ще получите напътствия дали трябва да продължите с етап 2, който представлява пълна, подробна проверка на уменията. По този начин хората, които имат определени квалификации спестяват време и пари, понеже не се налага да преминават през вторият, подробен етап на проверка.

Етапи на проверка

Етап 1 – направете своята апликация онлайн. Регистрирайте се и изберете Изявление за сравнимост на строителните умения (Statement of Comparability of Construction Skills), след което използвайте менюто, за да изберете типа CSCS карта, за която искате да кандидатствате. Това можете да направите от падащото меню. След това изтеглете формуляр, който да попълните според това какво обучение сте преминали. Този формуляр трябва да бъде подписан от институцията, която е провела обучението ви.

Сканирайте го и изпратете подписания формуляр заедно с копия на вашите сертификати за квалификация и документи, както и заверени преводи на английски на тези документи. UK NARIC ще прегледа вашите квалификации и ще ви каже дали кандидатурата ви може да продължи към етап 2 за картографиране на подробни умения. Етап 1 струва 60.00 паунда, които не подлежат на възстановяване.

Етап 2 – от NARIC ще ви изпратят съобщение, което да ви уведоми дали вашата квалификация е достатъчна, за да кандидатствате за CSCS картата, която искате. Ако е така, ще ви изпратят формляр за картографиране на уменията, който да бъде попълнен от организацията или институцията, която е осигурила вашето обучение. Също така ще трябва да дадете вашето разрешение за провеждане на проверка за първичен източник (PSV), което се изисква от CSCS за всички заявления, за да се докаже, че квалификациите са истински.

Това ще ви струва още 414 паунда, които трябва да платите след като изпратите всички документи. Услугата отнема 30 дни от деня, в който се получи плащането. Бърза услуга не е налична.

Пощенските разходи се заплащат отделно.

Как да подадете документи?

Най-лесният начин да подадете документи е онлайн системата. Тя е предназначена да ви води през процеса на кандидатстване за декларация за сравнимост за строителни умения, със или без картографиране на уменията. Регистрирайте се, за да получите вашият уникален потребителски номер. Ще получите и-мейл с линк, на който да потвърдите и активирате вашият потребителски профил. След това влезте в системата, използвайки вашият и-мейл адрес и парола.

Започнете вашата апликация – изберете Справка за сравнимост за “Строителни умения” (Statement of Comparability for Construction Skills) и следвайте инструкциите. Ако не сте сигурни точно коя услуга да изберете можете да се върнете назад и да направите друг избор.

Използвайте менютата, за да се уверите, че кандидатствате за правилната услуга за вашата работа и квалификация и да ни изпратите правилната информация, докато качвате сканираните документи на нашия потребителски портал. След това ще можете да следите процеса оналйн и да изпращате съобщения, ако това е нужно.

Можете да пишете съобщение през оналйн портала, служителите ще ви отговорят до 5 работни дни.

Алтернативно, можете да подадете документи по пощата. Това става като изпратите копия на своите документи и сертификати, приложено писмо, в което да кажете, че искате Сведение за сравнимост на строителните умения, независимо дали искате картографиране на уменията, както и информация за коя CSCS карта възнамерявате да кандидатствате. Изпратете всичко на адрес:

UK NARIC
Suffolk House, 68-70 Suffolk Road, Cheltenham,
GL50 2ED
UK

Офисите на UK NARIC не са отворени за клиенти, така че нямате възможност да отидете н място и да обсъдите подаването на документите ви.

Вашата апликация няма да бъде разгледана, докато не са получени всички необходими документи и не е направено пълно плащане на таксата, независимо дали сте пуснали документите по пощата, по факс или през онлайн портала.

Сертификат за сравнимост за строителни умения с основна проверка на източника, незавиимо със или без подробно картографиране на уменията, от UK NARIC, не ви дава право на CSCS карта и не гарантира, че ще получите такава карта. Окончателното решение за това кой има право на CSCS карти се носи от CSCS.

Първоначална проверка на източника (PSV) – проверки за оригинални документи

CSCS получава голям брой приложения за CSCS карти, използващи измамни или фалшиви документи. За да се докаже, че квалификацията е истинска, UK NARIC или нейните партньори за проверка ще проверят истинността им директно в институцията, която ги е издала.

След като завършите заявката си, ще трябва да изпратите сканирана страницата с идентификационния номер на паспорта си като доказателство за самоличността ви. Също така ще трябва да изтеглите, подпишете, сканирате и върнете пълномощно, за да дадете разрешение за споделяне на информацията за вас с партньорите на UK NARIC за проверка. Трябва да върнете подписаното писмо чрез портала на потребителя, по пощата, по факса или по електронната поща.

Срок

След като сте подали всички необходими документи и сте платили таксата, срока за изготвяне на сертификата е 30 дни. В случай, че е необходимо да изпратите още документи, това ще ви бъде съобщено възможно най-скоро и ще разберете какъв е крайният срок за изготвяне на исканият от вас сертификат.

Ако искате да знаете до къде е стигнала работата на UK NARIC, можете да видите това чрез онлайн портала.

Какво получавате?

Вие ще получите два документа в плик – UK NARIC Сертификат за сравнимост за вашите строителни умения и Доклад за проверка на основния източник. Това е документ, който дава информация за проверките, които са направени във връзка с вашите квалификации и дали са доказани като оригинални. Трябва да запазите и двата документа, тъй като и двата ще ви трябват, когато подавате документи за издаване на CSCS карта. Те ще ви послужат и при подаване на документи за работа, заедно с оригиналните сертификати и преводите им.

В случай, че всичко това ви се струва сложно или нямате време и възможност да го направите сами, можете да се обърнете към  нас, HELP 4 BG,  и ние можем да Ви помогнем.

В екипа на HELP 4 BG работят квалифицирани във Великобритания счетоводители, които имат дългогодишен опит в Кралството.

Имейл за връзка info@help4bg.co.uk, телефон 0208 144 8408 и 0778 606 7076.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

X