Home / Административни услуги - Administration services / Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване

Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България.

При подаване на заявление за издаване на лична карта е необходимо да бъде представена предходна лична, ако такава е издавана. При подаване на заявление за издаване на първа лична карта, загубена или открадната лична карта се представя паспорт. Заявлението се попълва на място в консулската служба на Посолството. Снимките се правят на място в консулската служба със специализирана камера, съгласно новите изисквания.

При подаване на заявления за лична карта на лица между 14 и 18 е необходимо личното присъствие на поне на един родител и детето като се представят удостоверение за раждане на детето, документи на родителите и предишен документ на детето ако има издаден.

В дипломатическото или консулско представителство, в което има техническа възможност, консулското длъжностно лице, при приемане на заявлението, заснема с цифрови устройства подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя.

При приема на заявлението консулското длъжностно лице въвежда в автоматизираната информационна система:

  1. личните данни, вписани в заявлението;
  2. информация за приложените документи;
  3. подписа;
  4. снимката и
  5. пръстовите отпечатъци на заявителя и регистрира заявлението

Искането за издаване на лична карта се изпраща в МВР, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка, като в определен срок МВР, по електронен път, връща отговор до дипломатическото или консулско представителство относно възможността за издаване на лична карта.

В случай, че има пречка за издаване на лична карта поради определени несъответствия на попълнените данни, МВР изпраща до представителството по електронен път указания за отстраняване на несъответствията и представителството уведомява заявителя за това. В случай, че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на паспорт се прекратява от МВР.

След издаване на лична карта от МВР, тя се изпраща чрез МВнР до дипломатическото или консулско представителство, което уведомява заявителя за издадения му документ. Министерство на външните работи може да изпраща персонализираните лични карти до дипломатическите или консулски представителства на Република България в чужбина по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги, ако заявителят е поискал използването на услугата „Ускорено доставяне на заявления за издаване на нови български документи “ и е заплатил съответната такса.

ЕТО И ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Заявления за нови лични документи – лична карта и паспорт, както и за временни паспорти на територията на Великобритания се приемат единствено в Консулската служба на Посолството в Лондон. Тези услуги не могат да бъдат заявени при Почетния консул на Република България в град Дънди, Шотланция.

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт и лична карта в консулската служба на Посолството на Република България във Великобритания.

В консулската служба да Посолството на Република България в Лондон не се приемат заявления за свидетелства за управление на моторни превозни средства.

Видове документи :

На българските граждани, пребиваващи във Великобритания, могат да се издават следните видове български лични документи: Паспорт, лична карта и временен паспорт

Срокове за издаване:

Паспорт и лична карта – обикновена услуга – до 90 дни;  бърза услуга – до 60 дни

Временен паспорт – обикновена услуга – 5 работни дни; бърза услуга – до 24 часа, експресна услуга – в същия ден

Общи изисквания

Документите за извършване на паспортни услуги се подават лично в приемното време на Консулската служба 9.30 – 13.30 в предварително запазения час. Заявлението за издаване на паспорт се подава лично в присъствието на упълномощено длъжностно лице.

С цел подобряване на обслужването на гражданите е въведена електронна система за запазване на час за подмяна на документи за самоличност на български граждани, постоянно живеещи във Великобритания.

Електронното запазване на час може да се осъществи посредством:

Интернет – сайт www.bgpassport.co.uk (за дата и час по избор)  – като се следват инструкциите на сайта;

GSM – SMS на номер 60999 (за най-близките свободни дата и час) – като се изпраща SMS със съдържание: FOR BGLDS номер на паспорта;

Запазването на час по Интернет е безплатно, а GSM-SMS услугата се заплаща по нормална тарифа на оператора за съобщение.

След успешното запазване на час се получава обратно съобщение с уникален референтен код, който следва да бъде представен в консулската служба.

Ако желаете да запазите дата и час за подаване на заявление за български документи за самоличност (БДС), моля, спазвайте следните стъпки :

Посетете

https://www.consulatebg.eu/apply,

Попълнете правилно Електронното заявление за БДС;

Проверете текста и се уверете, че сте попълнили всички необходими полета;

Натиснете бутона “Попълних вярно заявлението. Генерирай баркод и UIN“;

Натиснете символа за принтиране, разположен в горния десен ъгъл над заявлението или използвайте комбинацията от бутоните Ctrl  и P за да отпечатате заявлението;

За запазване на час изберете опцията „Онлайн запис за БДС” и спазвайте следните стъпки :

в полето „Консулска служба”, от падащото меню, изберете „ Лондон, Великобритания“;

Попълнете Вашите данни в съответните полета. От Вашето електронно заявление впишете генерирания UIN номер;

В календара проверете наличните свободни часове и изберете удобен за Вас ден и час  ( може да запазвате часове, само ако са в зелено, в случай, че са в червено, това означава че някой вече е заел желания от Вас час);

Натиснете бутон „Запазване на дата и час за подаване на документи“;

На електронния адрес, който сте посочили при регистрацията си, ще получите и-мейл от reservations@bgvisa.eu, чрез който трябва да потвърдите запазения час, като натиснете върху линка;

След като изпълните описаната по-горе процедура, моля, заповядайте в запазения ден и час с принтираното заявление и прилежащите към него документи /информацията, относно необходимите документи ще откриете на интернет страницата на Посолство на Р България в Лондон/, за да ги подадете лично.

За подаване на заявление за временен паспорт не се изисква запазване на час.

Съгласно българското законодателство, всеки български гражданин има право да притежава само един валиден обикновен паспорт. Преди получаването на новия паспорт, от съответното лице се изисква предаването на стария паспорт за унищожаване в Консулска служба.

Документи на лица, ненавършили 18 години

За издаване на паспорт на лица, ненавършили 18 години, двамата родители полагат подписите си в присъствието на консулското длъжностно. Задължително се прилага и удостоверение за раждане на детето /оригинал или заверено копие/.

Подпис само на един от родителите може да бъде  достатъчен само, когато се представи някой от следните документи:

  • нотариално заверено пълномощно от името на другия родител в оригинал. Пълномощното следва да съдържа заявено съгласие от страна на другия родител за издаване на паспорт и получаването му от другия родител;
  • изрично решение на съда за отнемане на родителските права на отсъстващия родител;
  • съдебно решение или постановление, в което е записано, че може да бъде издаден паспорт на детето, без изричното съгласие на другия родител;
  • документ, удостоверяващ, че единия от родителите е починал;
  • акт на български съд или на чуждестранен съд, потвърден от наш съд, че другият родител е безследно изчезнал и е в неизвестност.

Документи на лица под 14 години

В заявленията за документи на деца под 14-годишна възраст в полето за подпис не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите.

Цени на услугите за издаване на лични документи :

Заплащането на всички услуги в консулската служба на Посолството се извършва само в брой и само в Британски лири.

Паспорт  Тарифа № 3 Тарифа № 4 Общо Бърза услуга до 60 дни с DHL (без стойността на куриерската услуга
Издаване на първи паспорт на лица до 14 години  ₤19 ₤5  ₤24  ₤43
Издаване на следващ паспорт на лица до 14 години  ₤19 ₤9  ₤28  ₤47
Издаване на паспорт на лица между 14 и 58 години  ₤19 ₤18  ₤37  ₤56
Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 години  ₤19  ₤9  ₤28  ₤47
Издаване на паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто  ₤19  ₤2  ₤21  ₤39
Издаване на паспорт на лица над 70 години  ₤19  ₤5  ₤24  ₤43

Паспорт – за обикновена услуга срокът е до 90 дни
– за бърза услуга (само при използване и на услугата „Ускорено доставяне с DHL” до посолството) срокът е до 60 дни, за което е необходимо освен заплащането на държавните такси w КС Лондон, да бъде внесена по банков път допълнително сумата от 38, 29 eвро по сметка на DHL. Информация за банковите сметки, по които се заплаща таксата за DHL, гражданите получават при подаване на заявлението от служителя, който приема и обработва документите.

 

Лична карта  Тарифа № 3 Тарифа № 4 Общо Бърза услуга до 60 дни с DHL (без стойността на куриерската услуга
Издаване на първа лична карта на лица между 14 и 16 години  ₤19 безплатно  ₤19  ₤38
Издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 години  ₤19 ₤6  ₤25  ₤44
Издаване налична карта на лица между 16 и 18 години  ₤19  ₤6  ₤25  ₤44
Издаване на лична карта на лица между 18 и 70 години  ₤19 ₤8  ₤27  ₤46
Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто  ₤19  ₤1  ₤20  ₤39
Издаване на лична карта на лица над 70 години  ₤19  безплатно  ₤19  ₤38

 

Лична карта – за обикновена услуга срокът е до 90 дни
– за бърза услуга (само при използване и на услугата „Ускорено доставяне с DHL”до посолството) срокът е до 60 дни, за което е необходимо освен заплащането на държавните такси w КС Лондон, да бъде внесена по банков път допълнително сумата от 38, 29 eвро по сметка на DHL. Информация за банковите сметки, по които се заплаща таксата за DHL, гражданите получават при подаване на заявлението от служителя, който приема и обработва документите.

Цени на услугите за издаване на лични документи :

Временен паспорт Тарифа № 3 Тарифа № 4 Други Общо
до 5 раб. дни  ₤44 ₤14  ₤2  ₤60
до 24 часа  ₤82.50
за деня  ₤105

Изгубени, откраднати или унищожени лични документи

В случаите на изгубване, унищожаване, кражба или повреждане на български личен документ, българските граждани, пребиваващи на територията на Обединеното Кралство, са длъжни да обявят това в Консулската служба. Обявяването се извършва, като се подава лично, саморъчно написана и подписана Декларация по образец, на основание чл. 17, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Получаване на издадени български лични документи

Новоиздадените документи се получават лично от заявителя. Това е необходимо да бъде вписано предварително в заявлението при попълването на съответната графа за получаване на документа.

При получаване на новия документ е задължително да бъде върнат предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв.

Паспортът може да бъде задържан от неговия приносител и след изтичане срока на неговата валидност, ако същият представи на ведомството, издало документа,  искане за необходимостта от задържане на паспорта, с цел удостоверяване на положени в паспорта чужди визи или гранични печати. В този случай, след отпадане на декларираната необходимост, паспортът следва да бъде върнат в срок до  три месеца.

 Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица

Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица се получават от техните родители, настойници или попечители срещу подпис, като се записват техните имена и данни.

Глоби и наказания

Българските лични документи са собственост на държавата. Гражданите, притежатели на паспорти, са длъжни да ги пазят от унищожаване, загубване или повреждане. На гражданите, които са загубили, повредили или унищожили паспорта си, се налага наказание глоби съобразно Административно-наказателните разпоредби на  Закона за българските лични документи.

*Източник: http://bulgarianembassy-london.org

Съдействие при попълване на форми за смяна на лична карта и задграничен паспорт, съдействие при изкарване на документи за английски език, както и счетоводни услуги и услуги за реклама на Вашият бизнес, можете да намерите при нас – HELP 4 BG.

В офиса ни работят високо квалифицирани във Великобритания счетоводители и служители, които имат дългогодишен опит в Кралството. Свържете се с нас чрез имейл за връзка info@help4bg.co.uk или на телефони 0208 144 8408 и 0778 606 7076.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

X